Anne

Anne
Natuur, zingeving en sociale verandering zijn de thema’s die als een groene draad door mijn leven lopen

Mensen die mij kennen weten dat ik vol enthousiasme door kan ratelen over bijen, kruiden, voedsel en het belang van een gezonde bodem.
Mijn voortdurende nieuwsgierigheid naar de zingevende mens vloeit voort uit mijn eigen religieus humanistische achtergrond. Zo heb ik ook een paar maanden gesnuffeld aan de Pre-Master Godsdienst in de moderne wereld.

Natuur en zingeving zijn voor mij essentiële ingrediënten in de transitie naar duurzaam samenleven.

Vanuit die context verbind ik graag mens en netwerk, onderzoek ik systemen om vervolgens vanuit heldere waarneming verrassende ideeën te ontwikkelen.